top of page

ÖPPEN FIBER

HEM  /   TJÄNSTER   /   ÖPPEN FIBER

ÖPPEN FIBER - FRIHET FÖR FRAMTIDEN

FRIHET FÖR FRAMTIDEN

Som samhällsbyggare av fibernät är vårt uppdrag att skapa förutsättningar för framtiden med principen “lika för alla”. Utan att stänga ute någon, så att alla får samma chans oavsett var man står i livet. Vår öppenhet skapar förutsättningar för nyskapande till nationella och lokala innovatörer och företag, där alla får samma chans. Och där kommunen kan vidareutveckla våra samhällstjänster utan beroende av privata aktörer. I vårt nät är det lika för alla och vem som helst som följer riktlinjerna får leverera tjänster. Och det spar dessutom på miljön när utrustning inte behöver bytas ut i samband med ett leverantörsbyte. Med öppet nät och samma utrustning gör det också att våra kunder enkelt kan byta leverantör. Det skapar sund konkurrens – vilket är bra för prisbilden både nu och i framtiden. Utan att sänka kvalitén – för den står vi som stadsnät för. Stabilt, långsiktigt och hållbart.

Kommunstyrelsens beslut stadsnätsenheten

Beslut från kommunstyrelsen

I kommunstyrelsen datum 2020-12-15 lyder beslutet enligt nedan.​

”Kommunstyrelsen beslutade att:​
Åsele Fibernät ska arbeta för att införa tjänsteleverantörer i stadsnätet”

Stadsnätsenhetens övergripande mål

”Det övergripande målet är att Åsele ska ha bredband i världsklass. ​
Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och ​
fritidsboenden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. ​
På så sätt skapas förutsättningar för lokal tillväxt, konkurrenskraft, ​
innovationsförmåga och digital valfrihet.”

VARFÖR ÖVERGÅR VI TILL ETT ÖPPET NÄT?
TVÅ ORSAKER TILL ÖVERGÅNGEN:

#1 Utvecklingsmedel från staten.

"Som en kommun initierar vi denna förändring på grund av två väsentliga faktorer: Post- och telestyrelsen (PTS) kräver strikt efterlevnad av regelverket för en öppen marknad för godkännande och ekonomiskt stöd till vår fiberinfrastrukturs utbyggnad. Det skulle vara strategiskt oklokt för kommunen att avbryta detta initiativ."

#2 Framtidssäkra

Detta initiativ är en strategisk investering mot en framtid där vår kommun etablerar en grund för att sömlöst och systematiskt driftsätta fler och mer tjänster. Med tjänster för att övervaka elförbrukning och möjligheten att integrera smarta sensorer i trygghetslarm för äldre inser vi potentialen. Det är avgörande att vi påbörjar vår resa för att lära, locka till oss talang och odla en miljö där Åsele kan matcha, eller till och med överträffa, de innovativa steg som tas över hela Sverige nu och i framtiden.

FRÅGOR OCH SVAR

Vad är ett Öppet Stadsnät?

Det är ett stadsnät som är öppet för externa tjänsteleverantörer. Alla pålitliga företag som är intresserade av att tillhandahålla fibertjänster i vårt nät får göra det.

 Länk till relaterad media: 
Bild - Snapshot studiorail logo.png
Vad innebär "Öppet Stadsnät" för mig som kund?

I ett öppet stadsnät har du valfrihet. Välj den leverantör och tjänst som passar dig. Byt sedan om du inte är nöjd.

 Länk till relaterad media: 
Bild - Snapshot studiorail logo.png
bottom of page