top of page

OPERATÖRSTJÄNSTER

Det här utbudet av tjänster är avsett för företag som behöver mer än en fiberanslutning.

Det kan vara stora företag som behöver extra säkerhet och därför vill "äga"
fibrerna där deras trafik passerar.

Eller kanske ditt företag vill bli en operatör i nätverket. Det innebär att hyra delar av fibernätverket och sedan "hantera" din egen lilla del av fibernätverket. T.ex. erbjuda tjänster och ta hand om driftunderhåll.

SVARTFIBER

Vi hjälper dig att komplettera ditt nät med en egen förbindelse

SVARTFIBER

Svartfiber refererar till obrukade fiberkablar som inte är inkopplade och därför "svarta". Vid fiberinstallation grävs extra kablar ner för framtida användning. Dessa kan sedan hyras ut som Svartfiber till företag eller telecomoperatörer som föredrar att hyra färdiglagda kablar framför att installera nya.

VÅGLÄNGD

All datatrafik på en fiberkabel går över olika ljusvåglängder. Med tjänsten Våglängd kan du köpa en egen våglängd i en befintlig fiberkabel. Detta gör att all data som skickas är separerad från övrig datatrafik. Ett bra alternativ i stället för en egen svartfiber.

Icon 2 - Operators - Wavelenghts - White.png

VÅGLÄNGDER

Eget ljus i fiberkabeln

Icon 3 - Operators - Capacity Whitepng.png

KAPACITET

Köp hastighet och innehåll utifrån tidpunkt och behov

KAPACITET

Köp den hastighet och mängd datatrafik som du vill skicka genom vårt nät. Vi står för all teknisk utrustning och hjälper er att koppla ihop våra system för att enkelt kunna skapa förbindelse.

KONTAKT

Kontakta oss för att föra en dialog om vilka möjligheter vi har att leverera operatörstjänster.

ARNE PETTERSSON

STADSNÄTSANSVARIG
bottom of page