top of page

KOMMUNENS MÅL OCH STÄLLNINGSTAGANDE

Åsele kommun ska äga bredbandsnät och vara initiativtagare till utbyggnad av den digitala infrastrukturen i kommunen. Det övergripande målet med verksamheten är att Åsele ska ha bredband i världsklass. Den långsiktiga visionen är att alla hushåll, företag och fritidsboenden ska ha möjlighet till bredbandsanslutning. På så sätt skapas förutsättningar för lokal tillväxt, konkurrenskraft, innovationsförmåga och digital valfrihet. Kommunens bredbandsstrategi ska följa nationella och regionala visioner och strategier, om inte annat beslutas i enskilda ärenden.

bottom of page